PRASEKOLAH

Pautan di bawah disediakan bagi memenuhi tugasan EDU 3109 berkaitan dengan Program I-Think iaitu Thinking Map. Kelapan-lapan jenis peta minda yang telah kami hasilkan mengikut opsyen major kami, Prasekolah.