PENGENALAN


Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pembaca.

SELAMAT DATANG KE BLOG KAMI, EDU 3109: GURU DAN CABARAN SEMASA.

Blog EDU 3109: Guru dan Cabaran Semasa merupakan salah satu tugasan yang perlu dilaksanakan oleh pelajar PISMP yang ditawarkan di seluruh IPG di Malaysia.

Berikut adalah kehendak soalan Kerja Kursus bagi subjek EDU 3109.

BAHAGIAN B

Penggunaan blog adalah salah satu inovasi dalam pendidikan hari ini. Anda dikehendaki untuk menghasilkan sebuah blog berdasarkan tajuk dalam kursus EDU 3109 GURU & CABARAN SEMASA. Bentang dan jelaskan bagaimanakah blog yang anda hasilkan dapat menggalakkan proses pengajaran & pembelajaran dalam mata pelajaran ini.

BAHAGIAN C
Dalam usaha kerajaan menghasilkan modal insan yang berkualiti, program I-THINK telah mula diperkenalkan di beberapa buah sekolah bagi meningkatkan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar. Sebagai bakal guru anda dikehendaki menghasilkan nota dengan menggunakan 8 thinking maps berdasarkan tajuk pilihan anda.