Thursday, 2 August 2012

BRIDGE MAP

MULTI-FLOW MAP

FLOW MAP

SEQUENCING

TREE MAP

CLASSIFYING

DOUBLE BUBBLE MAP

COMPARING AND CONTRASTING MAP

BUBBLE MAP

DESCRIBING QUALITIES

BRACE MAP

PART-WHOLE

CIRCLE MAP

DEFINING IN CONTEXT

Persatuan Sekolah 1998

Persatuan Sekolah 1998 telah termaktub dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan di Malaysia.
 • Rujuk rajah untuk melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan Persatuan Sekolah 1998.
Klik imej untuk imej yang lebih jelas
 • Untuk melihat senarai Peraturan-Peraturan Pendidikan sila klik pautan ini.
 • Maklumat tambahan mengenai Persatuan Sekolah sila klik pautan ini.

Penerimaan Masuk Murid ke Sekolah Penyimpanan Daftar dan Syarat Pengekalan Murid Belajar di Sekolah 1998.

Peraturan-peraturan Pendidikan telah menggariskan beberapa perkara.
 • Antaranya penerimaan masuk murid ke sekolah penyimpanan daftar dan syarat pengekalan murid belajar di sekolah.
 • Berikut adalah Thinking Maps: Tree Map yang menunjukkan perkara di atas dengan lebih jelas. 
Klik imej untuk imej yang lebih jelas

Majalah sekolah dan bahan multimedia 1997

Seperti yang terkandung dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan. Majalah sekolah dan bahan multimedia juga merupakan perkara yang digubal pada 1998 dalam Akta Pendidikan 1996.
 • Berikut adalah rajah yang menunjukkan syarat menghasilkan majalah sekolah atau bahan multimedia di bawah naungan sekolah.
Klik imej untuk imej yang lebih jelas
Untuk dapatan tambahan sila klik pautan ini.

Penilaian dan Peperiksaan 1997

Penilaian dan Peperiksaan 1997 adalah sama untuk setiap sekolah yang berada di bawah naungan Sistem Pendidikan Malaysia kecuali sekolah swasta.
 • Di bawah merupakan Thinking Maps: Tree Map yang menunjukkan Penilaian dan Peperiksaan 1997.
Klik imej untuk imej yang lebih jelas

Pendidikan Khas 1997

Pendidikan Khas ialah satu program yang telah diwujudkan bagi menyempurnakan hasrat kerajaan yang inginkan semua kanak-kanak mempunyai hak dan peluang pendidikan yang sama.
 • Pendidikan Khas menyediakan program pendidikan yang sesuai untuk kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran mahupun kecacatan deria.
Klik imej untuk imej yang lebih jelas
Untuk maklumat tambahan sila klik pautan berikut.

Kurikulum Kebangsaan 1997

Kurikulum Kebangsaan telah digubal untuk semua sekolah di Malaysia bagi memastikan keseragaman pendidikan. 
 • Berikut merupakan rajah yang menunjukkan Kurikulum Kebangsaan diaplikasikan di seluruh sekolah melalui Sistem Pendidikan Kebangsaan. 
 • Bagi mendapatkan maklumat tambahan berkaitan Kurikulum Kebangsaan 1997 sila ke pautan ini.

Wednesday, 1 August 2012

Implikasi Akta Pendidikan 1996 ke atas Sistem Pendidikan Kebangsaan

Akta Pendidikan 1996 banyak memberi implikasi yang baik ke atas Sistem Pendidikan Kebangsaan di Malaysia.
 • Rajah menunjukkan implikasi-implikasi yang telah disenaraikan dalam Thinking Maps: Tree Map.
Untuk maklumat tambahan tentang implikasi Akta Pendidikan 1996, sila klik pautan di bawah.

Peraturan-peraturan pendidikan

Peraturan-peraturan pendidikan terbahagi kepada enam peraturan utama.
 • Setiap peraturan mempunyai penerangan lebih terperinci.
Klik imej untuk imej yang lebih jelas
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peraturan-peraturan dengan lebih terperinci sila klik di pautan yang disenaraikan mengikut enam peraturan utama.
Berikut adalah pautan yang berkaitan dengan Peraturan-peraturan pendidikan:
 • Klik sini untuk Kurikulum Pendidikan 1997.
 • Klik sini untuk syarat kemasukan murid ke sekolah.
 • Klik sini untuk syarat kemasukan murid bukan warganegara ke sekolah.

Kurikulum Kebangsaan untuk semua sekolah

Kurikulum Kebangsaan digubal bagi menjadi garis panduan untuk semua sekolah di Malaysia.
 • Rajah di bawah menunjukkan info penting tentang Kurikulum Kebangsaan.
Klik imej untuk imej yang lebih jelas
 • Klik sini  untuk pautan maklumat lebih lanjut tentang kurikulum.
 • Klik sini untuk pautan maklumat tentang Laporan Razak 1956.

Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama

Bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di negara ini.
 • Semua sekolah kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28.
Klik imej untuk imej yang lebih jelas
Untuk maklumat tambahan dan isu berkaitan bahasa pengantar boleh rujuk di pautan-pautan yang disediakan di bawah.