APA ITU I-THINK?

Program I-Think
Apakah program I-Think?

Program I-Think adalah program yang bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berinovatif.

Apa yang diharapkan daripada program I-Think?
  1. Dengan menggunakan alat berfikir (Thinking tools) murid lebih fokus dan berkeyakinan di dalam kelas.
  2. Aktiviti berpusatkan murid.
  3. Prestasi murid meningkat setelah menggunakan alat berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran.
  4. Hubungan guru dan murid semakin rapat kerana guru berperanan sebagai fasilitator.
Laman Rasmi program I-Think:
Berikut adalah berita tentang I-Think: 

The Star Online