Tuesday, 31 July 2012

Pengajaran agama selain agama Islam

Pengajaran agama selain agama Islam di sekolah dibenarkan.
  • Pembiayaan peruntukan tidak ditanggung kerajaan.
  • Rajah di bawah menunjukkan Thinking Maps: Tree Map.
  Klik imej untuk imej yang lebih jelas

  Pengajaran Agama Islam

  Agama Islam merupakan agama rasmi dalam Malaysia.
  • Agama Islam diajar hanya untuk murid yang beragama Islam.
  • Rajah di bawah menunjukkan syarat mewajibkan pengajaran agama Islam di sekolah.
  Klik imej untuk imej yang lebih jelas
  •  Info lanjut tentang pendidikan agama Islam boleh dirujuk di pautan ini.

  Pendidikan Khas

  Pendidikan khas adalah perkhidmatan dan kemudahan pendidikan yang disediakan untuk individu berkeperluan khas, atau kurang upaya, yang terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan mental, bermasalah pembelajaran, gangguan emosi dan tingkah laku, gangguan komunikasi (pertuturan dan bahasa), hilang pendengaran, hilang penglihatan atau darjah penglihatan yang rendah, kecacatan fizikal dan golongan pintar cerdas. (Sumber)
  Klik imej untuk imej yang lebih jelas
   • Untuk mengetahui sejarah pendidikan khas di sekolah klik di pautan ini dan pautan ini untuk kronologi sejarahnya. 
   •  Berikut adalah rajah yang berkaitan dengan pendidikan khas.  
   • Untuk maklumat tambahan tentang pendidikan khas sila rujuk di pautan ini.

   Sekolah kerajaan di Malaysia

   Di bawah tajuk jenis sekolah kerajaan yang terdapat di Malaysia. Sekolah kerajaan terbahagi kepada dua. Rujuk rajah di bawah.
   Klik imej untuk imej yang lebih jelas
   • Sekolah kerajaan ditubuhkan dan diselenggara sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. 
   • Klik sini untuk pautan ke web utama Kementerian Pelajaran Malaysia.

   Jenis sekolah di Malaysia

   Sekolah-sekolah di Malaysia terdiri daripada pelbagai jenis.
   • Antaranya sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. 
   • Rajah Thinking Maps: Tree Map di bawah menunjukkan jenis sekolah di Malaysia.
   Klik imej untuk imej yang lebih jelas

   • Untuk pautan tentang maklumat tambahan bagi jenis sekolah di Malaysia sila klik sini.

   Sistem pendidikan kebangsaan

   Pendidikan di Malaysia mempunyai sistem tersendiri yang agak berbeza dengan negara lain.
   •  Rajah di bawah carta alir tentang Sistem Pendidikan di Malaysia secara menyeluruh.


   Rajah Sistem Pendidikan di Malaysia

   Untuk gambaran yang lebih jelas sila rujuk di pautan ini.


   Thinking Maps: Tree Maps Classifying

   • Seterusnya rajah di atas menunjukkan tentang Sistem Pendidikan Kebangsaan yang menggunakan program I-Think, Thinking Maps Tree Maps Classifying. 
   • Sistem pendidikan kebangsaan terbahagi kepada lima bahagian utama.
   • Untuk maklumat tambahan klik sini bagi pautan lain.

   Friday, 27 July 2012

   Guru dan perundangan: Akta Pendidikan 1996

   Assalamualaikum W.B.T. dan selamat sejahtera kepada pembaca.
   • Rajah di bawah menunjukkan pengenalan ringkas tentang Akta Pendidikan 1996 di negara Malaysia.
   Klik imej untuk imej yang lebih jelas
   • Akta Pendidikan 1996 adalah lanjutan serta pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961.
   • Tujuannya ialah bagi memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan bermutu tinggi dan bertaraf dunia.
   Klik imej untuk imej yang lebih jelas